Svi materijali su sertifikovani od strane ovlašćenih institucija i zadovoljavaju najstrožije kriterijume mesta primene.

U saradnji sa našim dobavljačima i proizvodjačima repro-materijala, vodimo brigu o zaštiti životne sredine i očuvanju priprode tako da isključivo koristimo materijale sa FSC sertifikatom (FSC – je standard zasnovan na načelima i kriterujima  koji uravnoteženo vode brigu o ekonomskim, socijalnim, ekološkim momentima u očuvanju šuma)

Svi naši magacini i skladišni prostori su adekvatno pripremljeni za optimalne uslove skladišćenja repro materijala po unapred definisanim uslovima proizvođača.

Materijali koje koristimo su od renomiranih proizvođača:

  • Upm
  • Avery Dennison
  • FlintGroup
  • 3M