Proizvodnja i štampa

MATERIJALI

Svi materijali su sertifikovani od strane ovlašćenih institucija i zadovoljavaju najstrožije kriterijume mesta primene.

U saradnji sa našim dobavljačima i proizvodjačima repro-materijala, vodimo brigu o zaštiti životne sredine i očuvanju priprode tako da isključivo koristimo materijale sa FSC sertifikatom (FSC – je standard zasnovan na načelima i kriterijumima koji uravnoteženo vode brigu o ekonomskim, socijalnim, ekološkim momentima u očuvanju šuma).

Skladištenje i rukovanje

Svi naši magacini i skladišni prostori su adekvatno pripremljeni za optimalne uslove skladištenja repro materijala po unapred definisanim uslovima proizvođača.

Proizvođači

Materijali koje koristimo su od renomiranih proizvođača:

  • Upm
  • Avery Dennison
  • FlintGroup
  • 3M